Chwilio'r Cofnod Datgeliadau

Dyma restr o'n hymatebion i geisiadau a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Mae'n arfer gennym hefyd cyhoeddi gwybodaeth drwy'r Cynllun Cyhoeddi.

Mae'r Awdurdod hefyd yn cynnig setiau data i fod ar gael i'w hailddefnyddio. Bydd rhai o'r setiau data yn cael eu diweddaru pryd bynnag y bydd gwybodaeth newydd ar gael.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am wybodaeth nad yw wedi ei chynnwys yn ein Cynllun Cyhoeddi nac yn y Cofnod Datgeliadau, mae cyngor ynghylch gwneud hynny i'w gael: Rhyddid Gwybodaeth.


Canlyniadau chwilio

160 Ceisiadau a ddarganfuwyd
Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1401417
Dyddiad Derbyn: 09/04/2024

Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1376797
Dyddiad Derbyn: 02/04/2024

Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1328006
Dyddiad Derbyn: 15/03/2024

Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1331837
Dyddiad Derbyn: 14/03/2024

Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1331639
Dyddiad Derbyn: 14/03/2024