Chwilio'r Cofnod Datgeliadau

Dyma restr o'n hymatebion i geisiadau a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Mae'n arfer gennym hefyd cyhoeddi gwybodaeth drwy'r Cynllun Cyhoeddi.

Mae'r Awdurdod hefyd yn cynnig setiau data i fod ar gael i'w hailddefnyddio. Bydd rhai o'r setiau data yn cael eu diweddaru pryd bynnag y bydd gwybodaeth newydd ar gael.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am wybodaeth nad yw wedi ei chynnwys yn ein Cynllun Cyhoeddi nac yn y Cofnod Datgeliadau, mae cyngor ynghylch gwneud hynny i'w gael: Rhyddid Gwybodaeth.


Canlyniadau chwilio

76 Ceisiadau a ddarganfuwyd
Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1213869
Dyddiad Derbyn: 07/02/2024

Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1189445
Dyddiad Derbyn: 31/01/2024

Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1186945
Dyddiad Derbyn: 31/01/2024

Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1168486
Dyddiad Derbyn: 30/01/2024

Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 1181313
Dyddiad Derbyn: 30/01/2024